Tips, fakta och vägledning om leksaker

Målarbok - fakta och tips

Målarböcker är främst utarbetade för barn för att stimulera deras teckningsförmåga, trots att de anger temat på förhand. Det finns målarböcker med vitt skilda motiv – alltifrån djur, barbiedockor till bilar.

En målarbok för barn innehåller olika motiv, oftast i form av svartvita linjer som sedan ska färgläggas med kritor, färgpennor eller tusch. Målarböcker kan ha olika motiv ur kända sagor och barnfilmer. Följande motiv är vanliga:

  • Målarbok Disney
  • Målarbok Bamse
  • Målarbok jul (motiv som tomtar, julgranar, nissar, slädar och vinterlandskap)
  • Målarbok Barbie
  • Målarbok bilar
  • Målarbok Pokemon
  • Målarbok med djur

Målarbok på nätet

Kända tillverkare av målarböcker är t.ex: Hello Kitty. Nätet erbjuder ofta en målarbok att skriva ut. Den som vill trycka ut sin målarbok online kan förslagsvis söka på Helenas målarbok, eller Helenas web målarbok, liksom Sandras målarbok. Dessa målarböcker erbjuder olika motiv i skilda svårighetsgrader.

Målarböcker genom tiderna

Förlaget McLoughlin Brothers anses vara uppfinnare av målarboken. Den uppfanns i slutet av 1800-talet. Idag används målarboken även inom olika typer av högskoleutbildning med inriktning på ritteknik oh arkitektur. Målarböcker kan i vissa fall öka motivationen hos barn med särskilda svårigheter om temat i målarböckerna sammanfaller med barnens intressen.